Nyheder

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2014

Tak for en rigtig god hovedfornyelse - serie 215

Så kom vi igennem hovedfornyelsen for serie 215 og vi glæder os over en fin indsats hos alle jer - både med hensyn til fornyelser og nysalg.

Det betyder, at vi for første gang i de seneste 10 serier har præsteret en lille fremgang i antal solgte lodsedler i forhold til sidste hovedfornyelse. Stor tak for indsatsen

 Husk at få de sidste fornyelser i hus

Du kan stadig med held rykke de spillere, som ikke har fornyet i sidste måned. Især hvis der er uafhentede gevinster, så er det tid at ringe spilleren op og få fornyet de sidste lodsedler.

 Forhandlerkonkurrencen

Forhandlerkonkurrencen om at score 10.000 kroner ved salg af mindst 5 nysolgte gennemgående lodsedler, har måske en del af æren for den gode indsats. Vi har foretaget lodtrækning blandt de af jer, som reagerede på vores konkurrence og opfyldte betingelserne. Vi er glade for at kunne sende den flotte ekstragevinst til vores forhandler 7500-08, Kvickly i Holstebro - Tillykke

 Hold fast i fremgangen

Lotteriet lever også mellem hovedfornyelserne og det er I heldigvis også blevet bevidste om. Derfor er det nu, at de gode ideer og salgskampagner skal på banen. Kontakt Per (21261465) og Pernilla (21479448) og aftal hvad vi kan gøre i din butik, for at fremme salget af lodsedler i de kommende måneder. Det være sig salg af månedslodsedler ud fra plakater med 37 kroners spil de sidste dage op til trækningerne, særskilte kampagner i 3. og 4. trækning, salg af Mandelgave-lodsedler op til jul eller noget helt andet.

 HUSK FORTSAT AT

 ·         Landbrugslotteriet er lotteriet med den største hovedgevinst – 4.000.000,-

·         Over 126.000 gevinster på kun 210.000 lodsedler (mere end hver 2. vinder)

·         61% tilbagebetaling (Tips/Lotto 45%)

·         Milliongevinst HVER måned

·         Og ikke mindst – Landbrugslotteriet giver dig 15 % i provision

Landbrugslotteriet er bare lotterimarkedets bedste og billigste produkt. På Landbrugslotteriets halve lodsedler kan man spille med for kun 5 kroner om ugen !

September 2014

Nyhedsbrev fra forhandlermøderne august september 2014


Tak for mange gode forhandlermøder landet rundt med god og engageret deltagelse. Som opsamling for deltagerne og til orientering for de der ikke deltog i møderne følger her en lille opsummering af de vigtigste punkter vi havde med på turneen og lidt kommentarer på samme.


Per Holst indlæg om salgsargumentation gav virkelig god genklang og positiv opmærksomhed


Per gennemgik ”salgstrappen” fra forberedelse til salg med væsentlige pointer:


1) Forberedelse: sørg for at være godt inde i lotteriets verden, kend som minimum vores salgsfolders fakta omkring hvad overskuddet anvendes til, lodsedlens indhold,
gevinstfordelingen og gevinststørrelser.
2) Kontakt: vær synlig i form af vinduesfolier, gadeskilte udenfor butikken og foldere, svirpere, pengemåtter m.v. i butikken, samt de individuelle kampagner i form af
3.4.-træknings vinkampagner og ditto 37 kroners salg af månedslodsedler.
3) Behovsafdækning: Læs din spiller og giv det tilbud der passer ved at spørge kunden om ønsker til gevinststørrelse/chance m.v. og vælg det rigtige tilbud, husk mulighed for 37 eller 18,50 kroners spil, fremfor blot at præsentere tilbud om hel serie til 260 kroner.
4) Argumentation: Husk vi er lotteriet med den største gevinst 4 mio kroner, at der er dobbelt så mange chancer for gevinst ved 2 halve lodsedler. Mind om at vinderchancen er 1:210.000. Mulighed for hurtigt spil uden straks at sætte navn, adresse mobilnummer m.v. på lodsedlen.
5) Beslutningsfase: Udnyt mulighed for ekstra salg/krydssalg ved fornyelse, tilbyd ekstra lodseddel ved tryk ”vælg LL” eller vis ved ophæng varen – lodsedlen konkret. Understøt salget med folder og brug også denne som indstik i blade, i
bæreposer m.v.


HUSK Salgsargumenterne som blev omdelt og som også vises nederst i dette nyhedsbrev.


Per opfordrede alle til at tænke kreativ i salgsevents til 3. og 4. trækning a la vinkampagnerne, som mange kender. Men mange andre medkøbsgevinster kan tænkes i forskellige forretninger (f.eks. blomster, chokolade, kalendere, spil). Vi kan på bestilling forsyne jer med særlige håndskrevne skriggule plakater som giver et godt
blikfang og øger salget. Kontakt Per og Pernilla.


Pernilla Møller gennemgik et par tilbagevendende emner omkring oprydning i spillerkartoteket i forhandlersystemet især menupunkterne ”søg spiller uden lodseddel” med henblik på at slette ikke længere aktive spillere, ligesom vejen til ”sammenlægning af spillere” der er oprettet flere gange blev gennemgået. Er du i tvivl, så se ”Vejledningen” i Forhandlersystemet.


Pernilla gennemgik også kort rykkerfunktionen som gør det enkelt at sende spillerne sms forud for fornyelsen. Opfordringen var og er sørg for at rydde op inden fornyelsen og sørg for at få samlet mobiltelefonnumrene op, så i kan benytte rykkerfunktionen og spare jer selv for mange individuelle telefonsamtaler. Fremover er det spillerens
mobilnummeret, der trykkes på lodsedlen fremfor fastnummeret, så hør evt. spillerne om det fortsat er korrekt.


Bemærk at jeres afregninger fremover kun kan findes i forhandlersystemet under ”Faktura” ved siden af ”Post”. Afregningerne kan ikke slettes.

 
Forhandlersystemet findes på adressen http://fsys.landbrugslotteriet.dk/ + forhandlernummer og pinkode.


Heidi Alsing oplyste at den overordnede reklameindsats intensiveres over de kommende serier, idet Landbrugslotteriet har bestemt sig for at anvende noget af reserverne til en ekstraordinær indsats. Om de konkrete TV-visninger i ugerne 39, 40 og 41 og videre i løbet af vinteren vil i konkret kunne følge på forhandler.landbrugslotteriet.dk, hvor der også er bestillingssedler til diverse reklamemateriale og annonceforlæg til fri afbenyttelse m.v.


Som noget Nyt er Landbrugslotteriet nu på Facebook.dk og vi håber at mange forhandlere også vil gå ind og ”like” os der!


NB: Ingen gevinstudbetalinger i 3. måned endnu!


På de første møder fortalte vi at vi fra serie 215, fra oktober 2014, vil forlænge forhandlernes adgang til at udbetale gevinster under 4.000 kroner og forny lodsedler også i 3. måned efter serieafslutning. Vi er løbet ind i programproblemer som betyder at vi må udskyde den mulighed til den kommende serie, foråret 2015.

 

 

Juni 2014

 

Så er vi godt i gang med serie 214 og selvom vi ikke helt har indhentet sidste series salgstal så er vi godt på vej.

 

Markedsføring

Reklamematerialets udseende er som bekendt blevet ændret og er ude hos alle forhandlere. Og den ny TV-reklame er også efter hovedfornyelsen bragt i forløb af to ugers varighed seneste i uge 24 og 25.

 

Tilsvarende vil vi i august måned have et par ugers TV-reklamer, som vises på SBS, Viasat og TV2 Charlie.

Det er forventningen og hensigten at vi ved at gentage TV-reklamerne mellem hovedfornyelserne kan opretholde spillernes generelle kendskab og interesse for Landbrugslotteriet

 

Vi yder stadig tilskud til annoncering i lokalaviserne. Vi betaler 75% af annoncens pris, max. 3 gange over en serie. Hent annoncen på www.forhandler.landbrugslotteriet.dk.

 

Andre ideer er også velkomne - tal med Pernilla i ø-riget (21479448) eller Per på fastlandet (21261465).

 

Salgskonkurrence:

Husk at vi honorerer de 3 bedst ny-sælgende forhandlere hver måned i 2. – 6. trækning med 3 gode flasker vin. Disse kan ses på den månedlige TOP50-liste

 

Vi glæder os til at møde jer til forhandlermøderne i august /september. Vi udsender tilmeldingsbreve efter sommerferien.

 

 

HUSK

 

Landbrugslotteriet er lotteriet med den største hovedgevinst – 4.000.000,-

Over 126.000 gevinster på kun 210.000 lodsedler (mere end hver 2. vinder)

61% tilbagebetaling (Tips/Lotto 45%)

Milliongevinst HVER måned

Landbrugslotteriet er derfor lotterimarkedets bedste produkt!

 

13. november 2012

Vi er nu så langt inde i serie 211 at gevinster fra serie 210 forsvinder fra terminalen.

Sidste dag for udbetaling af gevinster fra serie 210 ude hos jer forhandlere, er den 22. november.

Hvis du vil se om der er ikke-udbetalte gevinster i din kollektion, så gå ind i dit forhandler system – fsys og træk en rykkerliste. På denne liste vil det fremgå hvis der er ikke-udbetalte gevinster. Du kan så evt. prøve at kontakte spilleren og fortælle at de har en gevinst og måske de endda så også har lyst til at forny lodsedlen!! Win – win…

Efter 22. november vil gevinster fra serie 210 kunne udbetales herfra hovedkontoret ved indsendelse af gevinstlodseddel samt reg. – og kontonummer. Dette kan ske frem til 30. marts 2013

Når vi er inde i 3. trk – fra d. 23. november, fjerner vi også alle lodsedler fra din beholdning, hvorpå der ikke har været salg i 2 måneder eller mere. Disse lodsedler bliver nu lagt på det åbne depot og vil kunne sælges igen ved at vælge funktionen ”vælg nr. LL” på terminalen. Dette kræver selvfølgelig at den ikke er blevet solgt til anden side.

Jul

Det kommer sikkert ikke som den store overraskelse for ret mange af jer, at julen er lige rundt om hjørnet!

Vi har fået lavet nogle særlige ”jule-omslag” til lodsedlerne. De vil blive sendt rundt til jer ultimo november. Desuden vil vi lægge en jule-film ud på kundeskærmen. Vores idé og håb er at I forhandlere vil tilbyde en lodseddel som gave – mandelgave, pakkespils-gave eller ”bare” almindelig julegave.

Jette.

Jeg er en af de heldige her på kontoret i Roskilde, der tager telefoner. Det betyder en masse kontakt med mange af jer forhandlere. Det er hyggeligt – dejligt – lærerigt og nogen gange mindre sjovt at tale med jer. Men vi er her for jeres og spillernes skyld, så tøv aldrig med at kontakte os, såfremt I har problemer, ideer, utilfredshed, forslag til forandringer o.s.v. som I vil dele med os.

        -----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

11.Oktober 2012

Så er hovedfornyelsen for serie 211 godt igang og det er tid at samle erfaringerne op til næste gang.

 

Henriette Lind som her på Landbrugslotteriet har taget imod rigtig mange af jeres telefoner har listet en række af mest almindelige emner:

 

Bortkommet lodseddel:

Hvis en lodseddel er bortkommet, skal blanketten ”Gevinstudbetaling på bortkomne lodsedler” udfyldes, og vi vil så overføre gevinsten til spilleren. Den finder du på www.landbrugslotteriet.dk under ”Service” eller på www.forhandler.landbrugslotteriet.dk under ”Vejledninger”. OG Husk uden lodseddel ingen gevinst !

 

Genkøb af lodseddelnummer:

Hvis en kunde gerne vil købe en bestemt lodseddel igen, men glemte fornyelsen sidste serie , er chancen der måske hvis lodsedlen ikke har været solgt i 2 måneder, så prøv at søge den frem via ”vælg nr.”. Måske er den stadig ledig.

 

Gevinstudbetaling:

Ved gevinstudbetaling HUSK altid at scanne ALLE lodsedler der er gevinst på, da de ellers ikke bliver valideret i systemet. Strejker scanneren så prøve Tast lod og husk kontrolcifrene nederst i lodsedlens højre hjørne.

 

Rensning af skærm:

Nogle forh. har oplevet at terminalen er sværere at trykke på end normalt, eller tastaturet forskyder sig. Her kan en grundig rensning af skærmen afhjælpe problemet. Når I renser skærmen, er det vigtigt at terminalen er slukket. Der skal renses helt ud til kanten af skærmen, og tryk gerne lidt til.

 

Rensning af printer:

Hvis lodsedlerne får et utydeligt print, så er det tid til at rense din printer.

Det er vigtigt at skærmen og printeren bliver renset jævnligt, specielt under hovedfornyelsen. Brug de renseservietter vi har sendt til Jer.

 

Genstart:

Hvis terminalen har brug for en genstart, så brug den lille kontakt der sidder bagerst i skuffens højre side.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

26.september 2012

 

Info om den nye Spilleplan

 

Kære forhandlere

                                                                                                                                    

Rom blev ikke bygget på én dag og lanceringen af Landbrugslotteriets nye spilleplan mangler også et og andet!

 

Med seneste spilleplan har vi omlagt især de mindre gevinster og det vil jeg gerne forklare lidt nærmere om her:

 

Som bekendt fik Landbrugslotteriet faktisk også en ny spilleplan i april 2012. Det fik vi fordi en momsregning der vedrørte forhandlerprovisionen gav os en ekstraudgift på godt 3 millioner kroner, som vi valgte ikke at belaste forhandlerne med. Dengang valgte vi at nedsætte endetalsgevinsterne til 200 kroner.

 

Den omlægning fik vi ikke meget ros for. Tværtimod syntes rigtig mange at det var en forkert og træls ændring, fordi spillerne så ikke længere kunne forny deres lodsedler med endetalsgevinsterne.

 

Derfor besluttede jeg som nytiltrådt direktør at gennemføre nok en omlægning. Det er den spilleplan vi nu starter med serie 211.

I den ny serie har vi øget antallet af gevinster betragteligt, men vi har jo ikke fået flere midler til at gøre godt med. Det betyder at vi nu har 2 endetalsgevinster af 260 kroner i alt 42.000 pr. serie.

 

Til gengæld har vi indført såkaldte BONUS-tal. Der er pr. serie tale om 84.000 to-cifrede endetal, der hver udløser 100 kroner. Bonustallene er uafhængige af de øvrige udtrukne gevinsttal. Det er vores håb at der må blive taget godt imod bonustallene. Selvom der er tale om beskedne gevinster tror vi på at de fleste spillere også ser 100 kroner som en velkommen opmuntring.

Desuden vil vi fremover kunne fortælle at der nu er gevinst på mere end hver 2. lodseddel eller på 60 % af lodseddelnumrene.

 

Jeg håber at forhandlerne vil få succes med denne seneste ændring af spilleplanen, med vores nye PR-materiale, ny hjemmeside og nye services.

 

  

Venlig hilsen

Heidi Alsing

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse: Til Top

 

28. august 2012

 

Ny Spilleplan for serie 211

 

Hovedfornyelsen for serie 211 står for døren. I Landbrugslotteriet glæder vi os til at præsentere spillerne for en ny spilleplan der på flere punkter afviger fra seneste serie.

For det første har vi besluttet at genindføre en endetalsgevinst på 260 kroner svarende til prisen på en fornyelse. Mange forhandlere har beklaget at vi i sidste serie nedsatte denne gevinst til 200 kroner i forbindelse med at vi blev pålagt at betale moms af provisionen til forhandlerne. Vi håber at forhandlerne med genindførelsen af 260 kroners gevinsten får lettere ved at gensælge den kommende serie med henvisning til at vi har lyttet til vores kunder.

For det andet har Landbrugslotteriet besluttet at omlægge to af endetallene til fire bonustal, sådan at der fremover er gevinst på næsten dobbelt så mange lodsedler som hidtil. Der er tale om 100 kroners gevinster som rigtig mange spillere vinder. Det er mindre gevinster, men de er fri for provisionsmoms og hellere en lille gevinst end ingen gevinst!

For god orden skyld skal jeg tilføje at den ny spilleplan ikke er ændret med hensyn til vores store gevinster 1 million hver måned og 4 millioner i 6. trækning.

Vi håber at i som forhandlere vil tage godt imod den ny spilleplan.

 

Med håbet om en rigtig god spillesæson

 

Heidi Alsing     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse: Til Top

 

15. august 2012

 

Terminaloplevelser

 

Nu er terminalerne næsten på plads i hele landet og de fleste af jer har mødt Landbrugslotteriets distriktschefer Pernilla Møller og Per Holst som har kørt landet tyndt og sørget for opsætning og introduktion af online terminalerne.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\bs\Desktop\Forhandlerhjemmeside_Billeder\landbrugslotteriet-38.jpgBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\bs\Desktop\Forhandlerhjemmeside_Billeder\landbrugslotteriet-56.jpg

Processen med opsætning og installation af terminalerne har ind i mellem været bøvlet alene af tekniske grunde. Men vi fandt ud af det.

 

Der har været mange udfordringer i forbindelse med opsætningen af terminalerne.

Lige fra de rent praktiske med at finde ud af hvilken netværkslinje, der kunne benyttes til terminalen, til hvor den kunne placeres i butikken, så den er synlig.

 

Ved fælles hjælp er der fundet mange gode og til tider kreative løsninger i butikkerne. Nogle forhandlere endog har lavet snedige holdere til strømforsyningen under disken. Andre har foretaget mindre ombygninger i forretningen for at give plads. Vi er imponerede!

 

Enkelte forhandlere har tidligt i forløbet givet udtryk for, at de var bange for, om de nu kunne finde ud af al den teknik og betjeningen af terminalen. Det fik os til tidligt at sige: ”Vi har ingen forhandlere, som vi ikke kan lære selve betjeningen af terminalen på en halv time”. 

Det har vist sig at holde nogenlunde stik i praksis - naturligvis med de altid velkomne, efterfølgende telefonopkald.

 

Det bedste ved hele operationen er at se, at det virker og forhandlerne er glade for maskinen. De fleste oplevede ret hurtigt, hvor let det nu er, at sælge lodsedler – og sikken megen fritid man har fået, nu hvor lodsedler og gevinster ikke skal i mapperne mere - der er stadigvæk 15% i provision!. Vi er faktisk ret stolte af den nye lette løsning.  Alt i alt en succes!

 

Den næste altoverskyggende udfordring bliver så at få genereret noget ny-salg på terminalen.

 

Vi ser meget frem til at komme rundt og tale om salg, ny-salg, kviksalg og de mange muligheder som terminalen har givet. Der er mange nye indgangsvinkler til at få en salgssnak i gang omkring Landbrugslotteriet .

 

Pernilla Møller og Per Holst

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse: Til Top

 

 

15. august 2012

Konkurrence

Flere gode ideer?

 

I sidste opdatering af hjemmesiden efterlyste vi gode ideer til at øge salget af Landbrugslotteries lodsedler.

Vi har modtaget nogle stykker – og tak for det – men vi kan sagtens bruge flere gode ideer fra forhandlerne. Det er jer der ved hvordan vi kommer bedst af sted med at sælge flest mulige lodsedler, så kom til tasterne og giv os et bud.

Frem til den 1. oktober har vi stillet en lodtrækning i udsigt om 2x6 flasker god rødvin til de kølige efterårsaftener. Send dit forslag til mig på ha@landbrugslotteriet.dk , så er du med i lodtrækningen og de bedste forslag tager vi måske med i Landbrugslotteriets kommende kampagne som følger ved årsskiftet.

Jeg glæder mig til at høre fra endnu flere af jer.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse: Til Top

 

 

15. august 2012

Test af den ny lodseddel:

 

Vi har nu haft den nye lodseddel i test og Brian Sørensen kan efter kørsel af mere end 860 lodsedler melde at det lader til at denne hurdle er vel overstået.

Vi modtager de nye og store lodsedler indenfor de næste tre uger og sender dem så til jer med henblik på at vi rettidigt og forhåbentligt problemfrit kan skifte til den nye lodseddel forud for næste hovedfornyelse.

Husk at næste fornyelse starter den 19. september.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse: Til Top

 

 

15. august 2012

Nyt reklamemateriale på vej til serie 211
Test af nyt papir – nyt format

Den gul grønne ”påskemand” som har prydet reklamerne fra Landbrugslotteriet forsvinder i forbindelse med serie 211. Der følger således nyt reklamemateriale både i form af nye reklameindslag på kundeskærmene og nyt reklamemateriale. Vi falder tilbage på noget af den tidligere anvendte farveskala med høj blå himmel og den åbne landbrugsland.

Samtidig lancerer vi så den nye store lodseddel som både Landbrugslotteriet og Varelotteriet vil benytte fremover. Som en tjeneste overfor de forhandlere der benytter sig af stregkoder til salgsregistrering i butikken, vil den nye lodseddel rumme to stregkoder.

Én stregkode der skal benyttes på lotteriterminalen til registrering af spillet og én stregkode der kan benyttes ved kassen.

 

Heidi Alsing

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse: Til Top

 

9. juli 2012

EFTERLYSNING!

Nu har jeg siddet i direktørstolen i to måneder og er så småt begyndt at danne mig en mening om hvordan vi fremover skal have solgt endnu flere lodsedler i Landbrugslotteriet. Der skal satses på øget salg både via forhandlerne og på salg over lotteriets hjemmeside. Det er vi i Roskilde i gang med at finde den rigtige strategi for.

Den samlede strategi for Landbrugslotteriet skal i løbet af de kommende måneder vendes med såvel lotteriets bestyrelse, som personalet og jeg efterlyser også meget gerne input fra jer som forhandlere. I er tættest på spillerne og har med sikkerhed en fornemmelse af hvordan vi får solgt flere lodsedler.

DUSØR!

Ikke nok med at jeg gerne vil høre om gode ideer fra forhandlerne, men jeg vil også gerne belønne de bedste forslag. Så send mig en mail med din ide til hvordan vi hjælper hinanden med at forbedre Landbrugslotteriets salg. Det være sig en god reklame, en salgskonkurrence, et nyt slogan eller noget vi slet ikke har tænkt på.

Send forslaget til mig på ha@landbrugslotteriet.dk inden den 1. oktober 2012, så deltager du sammen med alle øvrige indsendte forslag i lodtrækningen om 2 x 6 flasker god rødvin til de gode efterårsaftner.

NB: Jeg forbeholder mig ret til at bruge de bedste forslag i Landbrugslotteriets kommende kampagne som følger ved årsskiftet.    

 

Jeg glæder mig til at høre fra rigtig mange af jer.

 

Heidi Alsing

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse: Til Top

 

9. juli 2012

Nyt om terminalopsætning

 

Det har været en sej omgang at få sat alle forhandlere om med online terminaler. Mange små og større problemer har vist sig undervejs men er blevet løst i et godt samspil med forhandlerne.

Det glædelige er at vi nærmer os en afslutning. Landbrugslotteriet har sammen med Varelotteriet delt opsætningsopgaven og vi fra Landbrugslotteriet kan med sikkerhed melde at alle de forhandlere vi har påtaget os at sætte terminaler op hos vil være betjent inden den kommende hovedfornyelse i oktober. Pernilla Møller og Per Holst som har rejst landet tyndt for Landbrugslotteriet får stor tak for en massiv indsats.

Vi håber at man også Varelotteriets side kan holde samme kadance, for det betyder, at vi landet over kan være i mål i hvert tilfælde inden årsskiftet.

At vi trækker den yderligere et par måneder inden de sidste mappeforhandlere forsvinder skyldes at enkelte af vores hidtidige og gode, men ophørende mappeforhandlere har bedt om at få mulighed for at sige ordentlig farvel til de trofaste spillere.

Årsskiftet bliver således også startskud for Landbrugslotteriets ny kampagne og der vil som tidligere annonceret blive indbudt til forhandlermøder i starten af det nye år.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse: Til Top

 

9. juli 2012

 

Nyt om papirproblemer:

 

Mange forhandlere kan huske de seneste to fornyelser og desværre ikke kun for det gode.

Vores online terminaler har haft mere end vanskeligt ved at klare de stressede dage med rigtig mange kørsler og der var mange lodsedler der måtte printes om. Det gav forståeligt nok anledning til nogen frustration hos både forhandlere og spillere.

Vi har siden sidste fornyelse arbejdet på højtryk for at finde løsninger der kan sikre os en smertefri hovedfornyelse til oktober og vi tror på at vi har fundet løsningen.

En ny papirleverandør og et nyt format bliver løsningen. Vi håber at alle forhandlere vil være med på at teste systemet af i løbet af september måned når vi får det nye lodseddelpapir sendt ud til jer.

Dette er det nye design på lodsedlen:

 

 Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\VERNER\Forhandler_hjemmeside\Billeder\lodseddel_hjemmeside.png          Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: M:\VERNER\Forhandler_hjemmeside\Billeder\bagside.png

 

Beskrivelse: Til Top

 

 

Beskrivelse: Til Top